Áhaldafimleikadeild karla

UM GREININAÞREPINKEPPNISFATNAÐURÆFINGAGJÖLD

ÁHALDAFIMLEIKAR KARLA

Áhaldafimleikar karla er einstaklingsíþrótt þar sem einstaklingurinn þarf að tileinka sér sjálfstæði og aga í vinnubrögðum sínum til að ná árangri. Íþróttin er líkamlega mjög krefjandi en einnig þarf tenging hugar og líkamsvitundar að vera góð til að einstaklingurinn geti byggt upp og sett saman flóknar æfingar. Nákvæmni og einbeiting er meðal lykilþátta við iðkun fimleika þar sem æfingar eru framkvæmdar við krefjandi aðstæður. Í áhaldafimleikum karla er keppt á 6 mismunandi áhöldum, gólfi, bogahesti, hringjum, stökki, tvíslá og svifrá en hvert áhald hefur sýna sérstöðu.

 

Gólfæfingar

Fimleikamaðurinn framkvæmir stökk og fimleikaæfingar á gólfinu sem sýna liðleika hans, styrk og jafnvægi. Hin hefðbundna gólfæfing er á bilinu 60-70 sekúndna löng. Þær kröfur eru gerðar til fimleikamannsins að hann nýti gólfflötinn og hafi viðkomu í hverju horni áhaldagólfsins.

 

 

 

Bogahestur

Á bogahesti sýnir fimleikamaðurinn skærasveiflur og hringsveiflur. Hringsveiflur eru þó algengari en skærasveiflur og það má segja að hringsveiflur séu uppistaðan í æfingum á bogahesti. Fimleikamaðurinn sveiflar báðum fótum í hringi og gerir mismundandi æfingar á öllum hlutum bogahestsins. Hér reynir á styrk fimleikamannsins í öxlum, upphandleggjum og í baki. Bogahesturinn er talinn vera erfiðasta áhaldið í áhaldafimleikum karla ásamt æfingum í hringjum.

 

Hringir

Fimleikamaðurinn þarf að sýna fram á að hann búi yfir jafnvægi og styrk en einnig þarf hann að framkvæma kraftmiklar sveiflur án þess að hringirnir sveiflist fram og til baka. Fimleikamaðurinn sýnir styrk sinn í stöðum eins og vinkli, kross og flugvél. Að lokum þarf hann að gera afstökk sem þarf að vera í samræmi við erfiðleika æfinganna sem á undan komu.

Stökk

Fimleikamaðurinn hleypur 25 metra niður hlauparenning áður en hann stekkur á bretti og hoppar yfir hest. Vel heppnað stökk er undir því komið að fimleikamaðurinn hlaupi hratt og spyrni fast í brettið svo stökkið verði kraftmikið og hátt. Annar mikilvægur þáttur í stökkinu er rýmisvitund fimleikamannsinsins en hún gerir honum kleift að gera skrúfur og margföld heljarstökk eftir að spyrnt er frá stökkhestinum.

 

Tvíslá

Tvíslá karla krefst þess að fimleikamaðurinn sé sterkur í öxlum og upphandleggjum. Á tvíslánni framkvæmir fimleikamaðurinn æfingar sem sýna fram á samhæfingu hans , jafnvægi og styrk. Á tvíslá er þess krafist að fimleikamaðurinn geri æfingar sem sveifla undir ránni, í stuðning ofan á ránni og svo æfingar sem gerðar eru í upphandleggsstöðu.

 

 

Svifrá

Fimleikamaðurinn heldur í svifránna og framkvæmir svokallaða risasveiflur úr handstöðu. Kröfur eru gerðar um að fimleikamaðurinn geri flugæfingar þar sem hann sleppir ránni í æfingu og grípur aftur. Aðrar kröfur í æfingum á svifrá eru snúningar, skrúfur, að gerðar séu æfingar sem breyti um átt og æfingar þar sem mjaðmir eru nálægt ránni.
Afstökkið þarf að vera í samræmi við erfileika æfinganna sem á undan komu og gerðar eru kröfur um að fimleikamaðurinn lendi án þess að taka skref eða hopp.

Um þrepin

Íslenski fimleikastiginn er gefinn út á fjögurra ára fresti og hefur sú útgáfa haldist í hendur við nýjar dómarareglur Alþjóðlega Fimleikasambandsins (FIG). Það er mikilvægt fyrir þjálfara og dómara að kynna sér vel innihald fimleikastigans sem og alþjóðlegar dómarareglur FIG en einnig getur verið mjög gagnlegt fyrir iðkendur og forráðamenn að kynna sér uppbyggingu og markmið stigans.
Fimleikastiginn er byggður upp sem keppnisæfingar í áhaldafimleikum en er ekki tæmandi yfir þær grunnæfingar sem nauðsynlegar eru í þjálfun fimleika. Íslenski fimleikastiginn (karla) var upphaflega í fjórum þrepum. Það fjórða var léttast og það fyrsta erfiðast. Árið 2007 bar bætt við 5.þrepi og 6.þrepi og er stiginn því nú sex stig samtals en eftir að hafa lokið keppni í stiganum taka við frjálsar æfingar. Fimm efstu þrepin eru ætluð til keppni á mótum FSÍ en lægsta þrepið (6.þrep) er ætluð til keppni á innanfélags- og vinamótum og til leiðbeiningar um uppbyggingu kennslu fimleikaæfinga í áhaldafimleikum.

Helstu markmið með fimleikastiganum

  • Að vera leiðbeinandi afl í fimleikum karla á Íslandi, bæði í vali á æfingum og samsetningum æfinga.
  • Að auka gæði íslenskra fimleika og auka breidd innan áhaldafimleikanna
  • Að skapa réttlátan samkeppnisgrunn í keppni í áhaldafimleikum.
  • Að það verði eðlilegur stigs munur á milli þrepa og það taki að meðaltali tvö ár að ná hverju þrepi.
  • Að undirbúa keppendur fyrir keppni í frjálsum æfingum.

Uppbygging einkunnar í þrepum & frjálsum æfingum

Einkunn í áhaldafimleikum í frjálsum æfingum byggist upp á tveimur einkunnum, D einkunn og E einkunn. D einkunn samanstendur af erfiðleikagildum, sérkröfum og bónusum fyrir samtengingar. E einkunn byrjar í 10,0 og frá henni dragast framkvæmdarvillur. Meðaltal E einkunna er fundið og lagt við D einkunn til að fá lokaeinkunn. D dómarar geta einnig starfað sem E dómarar.

Ítarlegri upplýsingar um fimleikastiga karla er að finna á eftirfarandi slóð: http://fimleikasamband.is/index.php/mot/ahaldafimleikar/islenski-fimleikastiginn

6.ÞREP
5.ÞREP
4.ÞREP
3.ÞREP
2.- 1.ÞREP OG FRJÁLSAR ÆFINGAR

Fimleikafatnaðurinn fæst í afgreiðslu Gerplu.

Keppnisfatnaður

Keppt er í hvítum, rauðum og svörtum fimleikabol, svörtum stuttum buxum, rauðum síðum buxum og hvítum sokkum.

Utanyfirgalli félagsins

Adidasgalli: svartar buxur og rauð og svört heilrennd peysa.

Æfingagjöld

Æfingagjöld fyrir haustönn  ( 22.ágúst -30.desember 2018)

Til þess að plássið sem úthlutað hefur verið sé tryggt þá þarf að ganga frá greiðslu æfingagjalda um leið og skráning. Ganga þarf frá greiðslu æfingagjalda á greiðslusíðu Gerplu. Ef iðkandi hefur ekki áhuga á að halda plássinu sínu þarf að senda formlega uppsögn á hildur.g@gerpla.is og er það á ábyrgð forráðamanna. Uppsögnin tekur gildi frá næstu mánaðarmótum frá því að hún er móttekin. Ef ekki er gengið frá æfingagjöldum fyrir tilsetta dagsetningu hér að ofan áskilur Gerpla sér rétt til að setja æfingagjöldin á einn greiðsluseðil og bætast þá við seðilgjald og/eða  annar umsýslukostnaður ef bakfæra þarf reikninginn.

Inni á greiðslusíðu Gerplu er hægt er að greiða með greiðslukorti eða með greiðsluseðlum. Hægt er að skipta niður í allt að fimm greiðslur. Á greiðsluseðlum bætast við greiðslu og umsýslugjöld en engin gjöld eru innheimt vegna greiðslukorta. Verðskrá er að finna hér í tengli að ofan.

Frístundastyrkir

Hægt er að nýta frístundastyrk sveitarfélaganna til lækkunar á æfingagjöldum.

Leiðbeiningar varðandi Kópavogsbæ er að finna hér.

Leiðbeiningar varðandi Reykjavík er að finna hér. Við minnum forráðamenn á að það þarf að kalla fram frístundastyrkinn í greiðslukerfinu hjá Gerplu eftir að honum hefur verið úthlutað.

Varðandi upplýsingar um fyrirkomulag hjá öðrum sveitarfélögum þá er hægt að hafa samband við afgreiðslu Gerplu.

Afsláttur

Systkinaafsláttur er 10% á hvert barn sem æfir hjá félaginu. Það reiknast 10% afsláttur á hvert barn en þegar börnin eru skráð kemur enginn afsláttur á fyrsta barn en þegar barn númer tvö er skráð í kerfið reiknast 10% á fyrra barnið sem var skráð og 10% á seinna barnið sem var skráð. Ef skrá á fleiri börn reiknast þá afslátturinn beint á það barn.